Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

A U T O R

JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D.

autor projektu Spravko.cz
Vysokoškolský učitel správního práva působící na právnické fakultě a dalších institucích právnického zaměření.

Poděkování autora

Tento projekt by nikdy nebyl takový, jaký je, bez přičinění celé řady lidí. Upřímné poděkování za spolupráci, rady, konzultace, názory, postřehy, nápady nebo různou jinou formu podpory tak patří mimo jiné Petře, Magdě, Jiřce, Štefanovi, Michalovi, Pištovi, Lukoslavovi, Janě, Romanovi, Ondrovi, Janě, Lukášovi, Tomovi a mnoha dalším. Díky! 🙂