Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

O C H R A N A  O S O B N Í C H  Ú D A J Ů

Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s GDPR (Obecným nařízením o ochraně osobních údajů).

Správce

Správcem je JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D., se sídlem Lukavická 2057/26, 30100 Plzeň, IČ 72622717, který provozuje webovou stránku www.spravko.cz. Vaše osobní údaje zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na správce budete chtít v průběhu zpracování svých osobních údajů obrátit, můžete tak učinit na tel. čísle +420 607 594 102 nebo prostřednictvím e-mailu: info@spravko.cz.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

V rámci provozu webu www.spravko.cz zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, a to z následujících důvodů (resp. pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

  Vaše osobní údaje – e-mailovou adresu – nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (zejména k zaslání přístupů do aplikace atp.).

 • vedení účetnictví

  Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • marketing – zasílání newsletterů

  Vaše osobní údaje (e-mail a případně jméno), informace o tom, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu, tj. zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího postupu uvedeného v každém zaslaném e-mailu.

 • pokročilý marketing na základě souhlasu

  Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 • hodnocení našich služeb

  Pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu jsme oprávněni použít Vaše hodnocení našich služeb za účelem jejich další propagace.

  Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umějí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
Facebook
Google
Seznam.cz
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme při výběru klást na tyto zpracovatele minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování osobních údajů, jako klademe sami na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v rámci Evropské unie, anebo v zemích zajišťujících odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@spravko.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 15 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Totéž učiníme, budete-li chtít uplatnit právo na přenositelnost (pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému).
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění či jinou změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete i rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Samozřejmě na vás nechceme zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností (např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem). V takovém případě tedy smažeme jen takové osobní údaje, k jejichž uchování nejsme vázáni zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud o tomto podezření informujete nejprve nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Ujišťujeme vás, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří případně budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 4. 2018.