Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

E - S H O P

JAK E-SHOP FUNGUJE?

1. VYBERTE SI

Zvolte si produkt(y) dle svého výběru (kurz, balíček kurzů, e-book...).

2. NAKUPTE

Vložte zboží do košíku, vyberte si dobu přístupu a zvolte způsob platby (platební karta, převod z účtu). Ihned po zaplacení získáte přístup k zakoupenému obsahu.

3. PŘIHLAŠTE SE

S přihlašovacími údaji doručenými emailem vstoupíte do členské sekce. Pokud nakupujete opakovaně, přihlásíte se svými dosavadními údaji, systém Vás jen informuje o zpřístupnění nového obsahu.

4. STUDUJTE

Online video můžete po dobu trvání přístupu sledovat bez jakéhokoliv omezení. E-book lze používat online, anebo si jej můžete stáhnout do PC a pracovat s ním offline v elektronické i tištěné formě.

5. ZŮSTAŇTE V OBRAZE

Pokud u produktu dojde během trvání Vaší licence ke změně (aktualizace e-booku, úprava stávajícího nebo přidání nového videa atp.), získáte automaticky přístup i k novému obsahu.

INDIVIDUÁLNÍ CENOVÁ NABÍDKA

 • Máte specifický požadavek?
 • Rádi byste získali zvýhodněnou cenu například pro kolektivní objednávku (pro úřady, pro školy...)?
 • Neváhejte a napište nám! Určitě něco vymyslíme. 🙂

Modul VÝUKA

Aktualizováno ke dni 1. září 2023.

KURZY

 • VARIABILITA výběru
 • maximální INDIVIDUALIZACE nákupu
 • koupíte si JEN TO, co aktuálně POTŘEBUJETE

BALÍČKY (-20 %)

 • soubory kurzů ke KOMPLEXNÍMU studiu
 • logicky uspořádané TEMATICKÉ CELKY
 • VÝHODNĚJŠÍ cena - UŠETŘÍTE 20 %

KOMPLET (-50 %)

 • všechny kurzy modulu VÝUKA
 • 240 videí o celkové délce 54+ hodin
 • NEJVÝHODNĚJŠÍ cena - UŠETŘÍTE 50 %

K U R Z Y

(pojem, předmět, systematika)
(pojem, vymezení, typologie)
(vnitrostátní, mezinárodní, atypické)
(vnitřní, vnější, autoritativní, fiskální)
(subjekty a vykonavatelé veřejné správy)
(východiska, přímí a nepřímí vykonavatelé)
(pojem, právní postavení, prvky)
(základní dělení, členění dle přenesené působnosti)
(samostatná a přenesená působnost, dozor)
(pojem, působnost, vztahy mezi nimi)
(profesní, akademická a další samospráva)
(nařízení, vyhlášky, statutární a vnitřní předpisy)
(pojem, členění, náležitosti, vlastnosti, vady)
(pojem, tvorba, přezkum)
(pokyny, zásahy, zákroky)
(osvědčení, ověření, informace, doporučení...)
(pojem, právní úprava, typy)
(pojem, právní úprava, subjekty řízení)
(fáze správního řízení, úkony před zahájením, nalézací řízení)
(opravné prostředky, dozorčí prostředky, exekuce)
(pojem, zásady, správní delikt)
(typologie správních deliktů, charakteristika přestupku)
(právní úprava, subjekty, průběh řízení)
(správní disciplinární delikty, správní pořádkové delikty)
(pojem a účel kontroly, systematika kontrolních činností ve VS)
(pojem, typy, obsah právní úpravy)
(státní dozor nad samosprávnou, vnitřní a finanční kontrola, přezkum hospodaření…
(pojem, vývoj, struktura správních soudů, východiska)
(pravomoci soudů, subjekty řízení, obecná ustanovení o řízení)
(žaloba proti rozhodnutí, proti nečinnosti a proti zásahu, kompetenční žaloba)
(volby a referenda, politické strany, OOP, služební předpisy; opravné prostředky)
(řízení podle V. části OSŘ, kompetenční spory řešené tzv. zvláštním…
(přezkum a rušení podzákonných právních předpisů, řízení o ústavních stížnostech,…
(podstata a role nezávislé "vnější" kontroly veřejné správy, organizace NKÚ…
(důvěra vlády, interpelace, kontrolní komise, právo na informace, petice a…
(veřejné užívání, vyvlastnění a další (územní...) omezení vlastnického práva)
(odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem,…
(právní úprava státních zaměstnanců podle zákona o státní službě, úředníků…

B A L Í Č K Y

-20 %

-20%
(kurzy č. 1 až 4)
-20%
-20%
(kurzy č. 12 až 17)
-20%
(kurzy č. 18 až 20)
-20%
(kurzy č. 21 až 24)
-20%
(kurzy č. 25 až 27)
-20%
(kurzy č. 28 až 31)
-20%
-20%
-20%
(kurzy č. 7-10 + 27)

INDIVIDUÁLNÍ BALÍČEK

 • Nenašli jste balíček podle svých představ?
 • Rádi byste si za zvýhodněnou cenu koupili více kurzů, které však netvoří žádný předpřipravený balíček?
 • Neváhejte a napište nám! Určitě něco vymyslíme. 🙂

K O M P L E T

-50 %

-50%
(38 kurzů, 240 videí + e-book Správní právo přehledně)

Modul E-BOOKY

Příručka ke studiu obecné části správního práva + AKTUALIZACE NA 2 ROKY.
Soubor 400 multiple choice otázek k ověření znalostí obecné části správního práva + AKTUALIZACE NA 2 ROKY.
Popis a vysvětlení více než 50 nejčastějších chyb studentů správního práva + AKTUALIZACE NA 2 ROKY.
-20%
VÝHODNÝ balíček 3 e-booků: Správní právo přehledně, Testovací otázky a Nejčastější chyby při studiu správního práva + AKTUALIZACE NA 2…

Modul ŠKOLENÍ

Více než 5 hodin online videoškolení zákona o obcích + AKTUALIZACE NA 6 MĚSÍCŮ.
Více než 10 hodin online videoškolení správního řádu + AKTUALIZACE NA 6 MĚSÍCŮ.
-20%
VÝHODNÝ balíček 2 školení: Průvodce zákonem o obcích a Průvodce správním řádem + AKTUALIZACE NA 12 MĚSÍCŮ. Výhodnější o více…