Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

11: Ostatní samospráva

(profesní, akademická a další samospráva)

Vyberte variantu:
290 Kč
11: Ostatní samospráva 1 MĚSÍC
349 Kč
11: Ostatní samospráva 6 MĚSÍCŮ
490 Kč
11: Ostatní samospráva 24 MĚSÍCŮ
od 290 Kč
11: Ostatní samospráva
od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz představuje závěrečnou část výkladu věnovaného veřejné správě ve formálním pojetí, tj. její struktuře a organizaci. Věnuje se tzv. ostatní veřejné správě, resp. ostatní samosprávě, tedy institucím odlišným od státu, nicméně disponujícími některými - více či méně klíčovými - samosprávnými atributy.

  Na prvním místě je pozornost věnována zejména profesní samosprávě, tj. subjektům označovaným jako "komory" a sdružujícím představitele profesí vnímaných jako tzv. svobodná povolání (advokáti, notáři, lékaři, architekti atp.). Výklad se věnuje jak základní charakteristice profesní samosprávy jako takové, tak povaze právní úpravy všech 12 komor s povinným členstvím, resp. 2 komor s nepovinným členstvím (také proto někdy označovaných za "zájmovou" samosprávu). Opomenuty nejsou ani obecné otázky týkající se vnitřní organizace těchto komor (byť pouze z nadhledu, neboť právní úprava je zde zcela nekodifikovaná) nebo státního dozoru nad výkonem jejich působnosti.

  Kromě profesní samosprávy je pak zvláštní pozornost věnována oblasti tzv. akademické samosprávy a v závěru jsou stručně nastíněny některé "samosprávné vlastnosti" dalších subjektů veřejné správy - Všeobecné zdravotní pojišťovny, České kanceláře pojistitelů, České televize, Českého rozhlasu atp.

  OBSAH

  6 videí (z toho jedno – vstupní výklad o veřejné samosprávě – je společné s tématem č. 7)

  DÉLKA

  107 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Podobné zboží

-20%
-50%