Správní právo online je zcela apolitické. Ale proti tomu, co v současnosti dělá ruský prezident, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina!

14: Opatření obecné povahy

 • /
 • E-shop
 • /
 • 14: Opatření obecné povahy

(pojem, tvorba, přezkum)

od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz je zaměřen na jednu z nejmladších forem činnosti veřejné správy, tj. na vydávání abstraktně-konkrétních úkonů (úkony smíšené povahy), pro které pozitivněprávní úprava zavedla označení opatření obecné povahy.

  Představen je pojem opatření obecné povahy a to nejen doktrinální a pozitivněprávní, ale především ve světle soudní judikatury, která "váhala" mezi formálním a materiálním přístupem k těmto úkonům.

  Následně je stručně představena obecná právní úprava tvorby opatření obecné povahy, zejména pak ve světle VI. části správního řádu.

  V závěru se pak výklad věnuje problematice přezkumu opatření obecné povahy a to jak přezkumu správnímu (dle správního řádu), tak přezkumu soudnímu, ve kterém jsou nejen zdůrazněny posuny, k nimž v pozitivněprávní úpravě došlo v rámci tzv. komplexní novely soudního řádu správního k 1. 1. 2012, ale jsou také stručně zmíněny některé z novějších problémů soudního přezkumu opatření obecné povahy, jako je třeba tzv. incidenční přezkum opatření obecné povahy.

  OBSAH

  4 videa (z toho jedno - vstupní výklad o správních činnostech - je společné pro témata č. 12-17)

  DÉLKA

  74 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů