Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

35: Parlamentní a občanská kontrola veřejné správy

(důvěra vlády, interpelace, kontrolní komise, právo na informace, petice a stížnosti)

Vyberte variantu:
290 Kč
35: Parlamentní a občanská kontrola veřejné správy 1 MĚSÍC
349 Kč
35: Parlamentní a občanská kontrola veřejné správy 6 MĚSÍCŮ
490 Kč
35: Parlamentní a občanská kontrola veřejné správy 24 MĚSÍCŮ
od 290 Kč
35: Parlamentní a občanská kontrola veřejné správy
od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz zakončuje blok lekcí věnovaných problematice tzv. vnější kontroly veřejné správy. Výklad je zaměřen na prvním místě na laickou kontrolu veřejné správy realizovanou v rámci dělby státní moci mezi parlamentem (či jeho jednotlivými částmi) a veřejnou správou a na místě druhém na kontrolu vykonávanou samotnými adresáty veřejné správy coby subjekty občanské společnosti.

  Po obecném vymezení parlamentní kontroly veřejné správy a její právní úpravy se výklad věnuje jejím jednotlivým právním prostředkům. Mezi ty hlavní řadí zejména vyjadřování (ne)důvěry vládě, interpelace, povinné souhlasy parlamentu k některým vládním činnostem, schvalování státního rozpočtu a státního závěrečného účtu či zřizování zvláštních kontrolních orgánů. Zmíněny jsou i některé další specifické vztahy panující mezi parlamentem (či jeho jednotlivými součástmi) a vybranými institucemi veřejné správy (některými subjekty zájmové samosprávy, státními fondy, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Českou televizí atp.).

  V rámci občanské kontroly veřejné správy je výklad zaměřen zejména na právo na informace (ve světle principu transparentnosti veřejné správy), právo petiční, možnost podávání stížnosti a některé další právní instrumenty, na které by bylo možno ještě nahlížet jako na prostředky občanské kontroly veřejné správy.

  OBSAH

  9 videí

  DÉLKA

  118 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů