Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

Správní právo přehledně

Příručka ke studiu obecné části správního práva + AKTUALIZACE NA 2 ROKY.

390 Kč
 • E-book

  • ve 12 kapitolách nabízí přehledné seznámení s celým oborem obecné části správního práva
  • srozumitelně objasňuje podstatu všech klíčových témat obecné části správního práva ve vzájemné provázanosti
  • umožňuje zorientovat se v oboru správního práva prakticky každému
  • obsahuje více než 280 zdůraznění, praktických příkladů a upozornění na výjimky doplňujících teoretický výklad
  • upozorňuje na záludnosti, výjimky či časté chyby daného tématu
  • představuje vhodný doplněk ke studiu videokurzů modulu VÝUKA
  • obsahuje odkazy na online aktuální znění příslušných právních předpisů
  • v závislosti na konkrétních požadavcích dané školy by e-book měl stačit ke splnění správněprávních studijních povinností na SŠ, VOŠ či VŠ (mimo právnické fakulty)
  • může, ale NEMUSÍ stačit ke splnění studijních povinností na právnické fakultě
  • v zájmu srozumitelnosti NEPOSKYTUJE detailní a vyčerpávající rozbor jednotlivých témat
  • v zájmu přehlednosti NEOBSAHUJE všechny odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Tato studijní příručka slouží k základnímu, ale zároveň i patřičně širokému a fundovanému seznámení se s oborem správního práva.

  Jak napovídá její název, klíčovým kritériem při jejím zpracování byla přehlednost. Tím se nenaznačuje, že by snad jiné učební texty ke správnímu právu byly nepřehledné, jako spíše to, že v případě tohoto e-booku byla přehlednost a srozumitelnost na řadě míst upřednostněna i na úkor podrobnosti výkladu.

  Jinými slovy řečeno – v této příručce není o správním právu všechno. Ale to ani nebylo jejím cílem. Nechtěla vyčerpat materii tohoto vědního oboru, jako se spíše pokusit o jeho pochopitelné přiblížení a poskytnout čtenáři nezbytný základ buď ke zdárnému zvládnutí jednodušších studijních povinností, anebo k dalšímu, podrobnějšímu studiu. V této knize tedy najdete hlavně to nejpodstatnější z obecné části správního práva. A k tomu pár naprosto nepodstatných zajímavostí. :)

  Tento e-book byl vytvořen jako komplementární doplněk k videokurzům projektu Správní právo online – Spravko.cz, na které také průběžně odkazuje. Kniha tak sice (logicky) řadu informací obsažených ve videokurzech opakuje, mnohé jiné ale také dodává a výklad doplňuje. Něco se prostě více hodí k ústnímu vysvětlení, něco jiného je „pedagogicky užitečnější“ na papíře.

  Ještě více to však platí opačně – videokurzy jsou z podstaty věci výrazně podrobnější a jdou mnohem více do hloubky než tento základní text.

  Největší užitek tak tato příručka zřejmě přinese tomu, kdo ji bude studovat souběžně s videovýkladem, nezbytně nutný ale takový postup pochopitelně není. Použít ji mohou studenti středních, vyšších odborných i vysokých škol právnického zaměření, stejně jako třeba zainteresovaná odborná veřejnost.

  Přestože ji samozřejmě lze vytisknout, primárně je kniha koncipována jako e-book (v univerzálním pdf formátu), jehož podstatnou výhodou by měla být snadná aktualizace, která je zejména u správního práva zcela zásadní.

  Aktuální ke dni

  1. září 2023.

  K e-booku získáte také přístup ke všem jeho AKTUALIZACÍM na dobu 2 let!

  (Prokliky na videokurzy modulu VÝUKA nejsou v ukázce funkční.)

  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA