Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

17: Veřejnoprávní smlouvy

(pojem, právní úprava, typy)

Vyberte variantu:
290 Kč
17: Veřejnoprávní smlouvy 1 MĚSÍC
349 Kč
17: Veřejnoprávní smlouvy 6 MĚSÍCŮ
490 Kč
17: Veřejnoprávní smlouvy 24 MĚSÍCŮ
od 290 Kč
17: Veřejnoprávní smlouvy
od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz se zaměřuje na jediný, resp. na jeden z mála dvou- a vícestranných správních úkonů, tj. na veřejnoprávní smlouvy.

  Výklad vychází z pojmového vymezení veřejnoprávních smluv, přičemž zmíněn je jak problém tzv. širšího a užšího pojetí tohoto pojmu, tak otázka jejich materiálního a (či) formálního vymezení ve světle doktríny i pozitivněprávní úpravy. Ve světle pojmového vymezení a obecné právní úpravy jsou následně vymezeny základní znaky, jimiž se veřejnoprávní smlouvy vyznačují.

  Pozornost je pak věnována jednotlivým typům veřejnoprávních smluv, tj. smlouvám koordinačním (mezi nimiž hrají významnou roli zejména smlouvy uzavírané mezi subjekty územní samosprávy), smlouvám subordinačním (včetně těch zvláštních, na které nedopadá obecná právní úprava subordinačních smluv obsažená ve správním řádu) a smluv uzavíraných mezi adresáty veřejné správy (tzv. "mezi účastníky").

  OBSAH

  6 videí (z toho jedno - vstupní výklad o správních činnostech - je společné pro témata č. 12-17)

  DÉLKA

  97 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Podobné zboží

-20%
-50%