Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

09: Působnost obcí

(samostatná a přenesená působnost, dozor)

Vyberte variantu:
290 Kč
09: Působnost obcí 1 MĚSÍC
349 Kč
09: Působnost obcí 6 MĚSÍCŮ
490 Kč
09: Působnost obcí 24 MĚSÍCŮ
od 290 Kč
09: Působnost obcí
od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz se věnuje problematice působnosti obcí. Vychází z tzv. smíšeného modelu výkonu veřejné správy na komunální úrovni, který je v úvodu kurzu pojmově vymezen a představen na pozadí teoretických i historických souvislostí a který představuje základní východisko pro dělení působnosti na samostatnou a přenesenou.

  Oběma těmto typům působnosti se následně kurz věnuje důkladněji. Obě působnosti jsou pojmově představeny a je přiblížen způsob jejich obsahového vymezení prostřednictvím stávající právní úpravy obecního práva, rozebrány jsou tzv. režimy právní vázanosti obcí při výkonu té či oné působnosti (tedy odpověď na otázku, čím jsou obecní orgány při výkonu svých působností vázány), zejména v případě přenesené působnosti je pak rozebrána i problematika rozdílů mezi obcemi z hlediska rozsahu této působnosti.

  Výklad je zakončen představením základní charakteristiky státního dozoru nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí (resp. jejich orgánů) a možností nápravy případně zjištěných nedostatků.

  OBSAH

  8 videí

  DÉLKA

  109 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů