Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

25: Kontrolní činnosti ve veřejné správě

(pojem a účel kontroly, systematika kontrolních činností ve VS)

Vyberte variantu:
290 Kč
25: Kontrolní činnosti ve veřejné správě 1 MĚSÍC
349 Kč
25: Kontrolní činnosti ve veřejné správě 6 MĚSÍCŮ
490 Kč
25: Kontrolní činnosti ve veřejné správě 24 MĚSÍCŮ
od 290 Kč
25: Kontrolní činnosti ve veřejné správě
od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz nabízí úvodní vstupní výklad problematiky kontrolních činností ve veřejné správě.

  Vychází z pojmu kontrola, jeho etymologie a jeho vnímání v užším a širším pojetí a následně představuje možnou systematiku kontrolních činností souvisejících s veřejnou správou. Tyto činnosti člení do dvou skupin na tzv. správní kontrolu, tj. kontrolní procesy realizované samotnou veřejnou správou (coby kontrolující) a tzv. kontrolu veřejné správy, tj. kontrolní procesy vůči veřejné správy (coby kontrolovanou).

  V prvé skupině pak obecně vymezuje pojmy správního dozoru, státního dozoru nad veřejnou samosprávou, vnitřní kontroly, finanční kontroly a přezkumu hospodaření územních samosprávných celků.

  Mezi procesy kontrolující veřejnou správu pak řadí především parlamentní a soudní kontrolu veřejné správy, dále pak kontrolu prováděnou Nejvyšším kontrolním úřadem, Veřejným ochráncem práv, soustavou státního zastupitelství a v neposlední řadě také kontrolu občanskou (realizovanou samotnými adresáty veřejné správy).

  OBSAH

  8 videí

  DÉLKA

  84 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Podobné zboží

-20%
-20%
-50%