Správní právo online je zcela apolitické. Ale proti tomu, co v současnosti dělá ruský prezident, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina!

26: Správní dozor

 • /
 • E-shop
 • /
 • 26: Správní dozor

(pojem, typy, obsah právní úpravy)

od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz je věnován správnímu dozoru jako jedné z klíčových forem správní kontroly.

  Zabývá se pojmovým vymezením správního dozoru, upozorňuje na nejednotnou (či dokonce přímo rozpornou) teoretickou i pozitivněprávní terminologii, která se v této oblasti vyskytuje a vymezuje základní znaky správního dozoru.

  Výklad neopomíjí ani typologii správně-dozorčích procesů a to jak podle charakteru dozorčího orgánu, tak i podle dalších možných kritérií (časového hlediska, formy atd.).

  Nezbytnou součástí výkladu je pojednání o obsahu právní úpravy správního dozoru. Zde se vychází z rozdělení správního dozoru na první (zjišťovací) a druhou (nápravnou) fázi, přičemž obě tyto fáze jsou pojednány jak z hlediska práva hmotného, tak i práva procesního.

  OBSAH

  8 videí

  DÉLKA

  109 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů