Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

30: Správní soudnictví – sporná řízení

(žaloba proti rozhodnutí, proti nečinnosti a proti zásahu, kompetenční žaloba)

Vyberte variantu:
290 Kč
30: Správní soudnictví - sporná řízení - 1 MĚSÍC
349 Kč
30: Správní soudnictví - sporná řízení - 6 MĚSÍCŮ
490 Kč
30: Správní soudnictví - sporná řízení - 24 MĚSÍCŮ
od 290 Kč
30: Správní soudnictví - sporná řízení
od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz se věnuje prvním čtyřem typům řízení před správními soudy (dle § 4 odst. 1 SŘS), která jsou někdy označována jako řízení "sporná" - jde o řízení o žalobě proti rozhodnutí, proti nečinnosti a proti zásahu správního orgánu a o kompetenční žaloby.

  Největší pozornost je v kurzu - podobně jako v právní úpravě - věnována žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, kde jsou vymezeny jednotlivé varianty aktivní legitimace k podání této žaloby, je zmíněna otázka petitu a dalších náležitostí žaloby, stejně jako možností rozhodnutí soudu.

  V případě žaloby proti nečinnosti je především zdůrazněna problematika subsidiarity a to jak jiných prostředků právní ochrany před nečinností vůči této žalobě, tak i subsidiarity této žaloby například vůči ústavní stížnosti.

  Těžiště výkladu žaloby proti zásahu spočívá především ve vymezení zásahu samotného, resp. zdůraznění problémů, které s sebou vymezení tohoto zásahu přináší a samozřejmě ve zdůraznění obou podvariant této žaloby (u trvajícího zásahu a zásahu již neexistujícího).

  Výklad o kompetenčních žalobách vychází především z vymezení kompetenčních sporů jako takových a zdůraznění rozdílů mezi těmi, které jsou řešeny v rámci správního soudnictví (a jak k tomu dochází) a těmi ostatními.

  OBSAH

  10 videí

  DÉLKA

  121 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů