Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

28: Správní soudnictví – úvod

(pojem, vývoj, struktura správních soudů, východiska)

Vyberte variantu:
290 Kč
28: Správní soudnictví – úvod 1 MĚSÍC
349 Kč
28: Správní soudnictví – úvod 6 MĚSÍCŮ
490 Kč
28: Správní soudnictví – úvod 24 MĚSÍCŮ
od 290 Kč
28: Správní soudnictví – úvod
od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz představuje úvodní výklad do materie správního soudnictví. Vymezuje samotný pojem správního soudnictví, upozorňuje na některé jeho problematické aspekty a zdůrazňuje možnost jeho vnímání v širším a užším pojetí.

  Současná úprava správního soudnictví je prezentována na pozadí stručného historického vývoje (zejm. od roku 1989), který umožňuje vysvětlit a zdůvodnit řadu vlastností současného modelu správního soudnictví v ČR.

  Následuje popis struktury správních soudů a to nejen té "vnější" (dvoustupňová struktura soudů vykonávajících správní soudnictví), ale i té "vnitřní" (kdo na příslušných soudech výkon správního soudnictví zajišťuje).

  Závěr kurzu tvoří shrnutí základních východisek (atributů, vlastností, principů) současného modelu správního soudnictví v České republice.

  OBSAH

  5 videí

  DÉLKA

  80 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů