Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

32: Další vztahy mezi veřejnou správou a soudy

(řízení podle V. části OSŘ, kompetenční spory řešené tzv. zvláštním senátem, ochrana ve věcech profesní samosprávy a omezení osobní svobody, prejudiciální otázky)

Vyberte variantu:
290 Kč
32: Další vztahy mezi veřejnou správou a soudy 1 MĚSÍC
349 Kč
32: Další vztahy mezi veřejnou správou a soudy 6 MĚSÍCŮ
490 Kč
32: Další vztahy mezi veřejnou správou a soudy 24 MĚSÍCŮ
od 290 Kč
32: Další vztahy mezi veřejnou správou a soudy
od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz se věnuje vybraným vztahům panujícím mezi veřejnou správou a soudy vedle správního (a ústavního) soudnictví.

  Největší pozornost je věnována tzv. nepravému správnímu soudnictví, tj. řízení podle V. části OSŘ při poskytování soudní ochrany proti správnímu rozhodnutí v soukromoprávních věcech. Protože jde o řízení v řadě ohledů značně odlišné od tzv. pravého správního soudnictví podle SŘS, kurz vychází i ze zdůraznění odlišností mezi tímto procesem na jedné straně a řízením o žalobě proti rozhodnutí podle SŘS na straně druhé.

  Kromě toho se kurz alespoň stručně zaměří i na další interakce veřejné správy s mocí soudní - vysvětlena je podstata kompetenčních sporů u tzv. zvláštního senátu podle zákona č. 131/2002 Sb., zmíněny jsou některé zvláštnosti soudního rozhodování při ochraně ve věcech profesní samosprávy či ve věcech omezení osobní svobody a v neposlední řadě jsou stručně zmíněny i problematika prejudiciálních otázek a případů, kdy je správní činnost podmíněna předchozím povolením soudu.

  OBSAH

  7 videí

  DÉLKA

  69 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Podobné zboží