Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

18: Správní řízení – úvod

(pojem, právní úprava, subjekty řízení)

Vyberte variantu:
290 Kč
18: Správní řízení – úvod 1 MĚSÍC
349 Kč
18: Správní řízení – úvod 6 MĚSÍCŮ
490 Kč
18: Správní řízení – úvod 24 MĚSÍCŮ
od 290 Kč
18: Správní řízení – úvod
od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz představuje úvodní seznámení s klíčovou procesní problematikou správního práva, tj. se správním řízením.

  Správní řízení nejprve pojmově vymezuje a to jak z hlediska teoretického (rozdíl mezi pojmy správní proces a správní řízení), tak z hlediska pozitivněprávní úpravy.

  Následně se věnuje povaze právní úpravy správního řízení - je zde přiblížena podstata a charakter úpravy správního řízení ve správním řádu, stejně jako jsou nastíněny (možné) vztahy mezi správním řádem a zvláštními právními úpravami správního řízení.

  V neposlední řadě jsou vymezeny i základní principy, na nichž je správní řízení postaveno, přičemž jsou rozlišeny (a přiblíženy) jak základní zásady činnosti správních orgánů, tak i ("technické") základní zásady správního řízení samotného.

  Druhá část kurzu se zaměřuje na problematiku subjektů správního řízení. Ty jsou rozlišeny na základní ("nezbytné"), mezi něž patří správní orgán a účastníci řízení, a na další subjekty, kam jsou řazeny například nadřízené orgány, dotčené orgány a případné další subjekty vymezené zejména zvláštními úpravami (jako třeba spolky).

  Nastíněna je také problematika klíčových úkonů, které subjekty správního řízení realizují.

  OBSAH

  6 videí

  DÉLKA

  87 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Podobné zboží