Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

19: Správní řízení u první instance

(fáze správního řízení, úkony před zahájením, nalézací řízení)

Vyberte variantu:
290 Kč
19: Správní řízení u první instance 1 MĚSÍC
349 Kč
19: Správní řízení u první instance 6 MĚSÍCŮ
490 Kč
19: Správní řízení u první instance 24 MĚSÍCŮ
od 290 Kč
19: Správní řízení u první instance
od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz se zaměřuje na první dvě (možné) fáze správního řízení, tj. na úkony před zahájením řízení a na prvoinstanční - nalézací - fázi řízení.

  V úvodu nejprve představuje dělení správního řízení do jednotlivých fází (etap, částí), přičemž zmiňuje i řízení, u nichž toto dělení není možné (typicky řízení zkrácená).

  Následně se zaměřuje na úkony před zahájením řízení, které ve světle obecné úpravy správního řízení ve správním řádu zpracovává podle toho, zda se jedná (bude následně jednat) o řízení zahajované na základě žádosti, anebo zahajované z úřední povinnosti. Rozebráno je tedy přijímání podnětů k zahájení řízení, vysvětlení, zajištění důkazů, odložení věci či předběžná informace.

  Další část kurzu pak představují dílčí podtémata věnovaná nalézací (prvoinstanční) fázi správního řízení. Zpracovány jsou oba klíčové způsoby zahájení řízení (s upozorněním na možné překážky řízení, typicky překážka věci rozhodnuté a překážka věci rozhodované), zvláštní pozornost je věnována shromažďování a hodnocení podkladů pro rozhodnutí (dokazování) a zmíněny jsou i zajišťovací prostředky uplatnitelné ve správním řízení.

  OBSAH

  7 videí

  DÉLKA

  107 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Podobné zboží

-20%
-50%