Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

13: Správní akt

(pojem, členění, náležitosti, vlastnosti, vady)

Vyberte variantu:
290 Kč
13: Správní akt 1 MĚSÍC
349 Kč
13: Správní akt 6 MĚSÍCŮ
490 Kč
13: Správní akt 24 MĚSÍCŮ
od 290 Kč
13: Správní akt
od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz je věnován jedné z nejtypičtějších činností veřejné správy, jíž je vydávání konkrétních (individuálních) správních aktů, tj. správních rozhodnutí.

  Výklad se věnuje pojmovému vymezení správního aktu, přičemž upozorňuje na některé odlišnosti jak v doktrinálních přístupech k tomuto pojmu, tak v případě určitého nesouladu v náhledu na správní rozhodnutí optikou správního řádu na jedné straně a soudního řádu správního na straně druhé.

  Následuje představení typologie správních aktů, kdy jsou prezentována jak "základní" dělicí kritéria (povaha právních účinků, okruh osob, na které dopadá atd.), tak i některá zvláštní kritéria aplikovaná zpravidla pouze na určité typy správních aktů (pozitivní a negativní, ve prospěch a v neprospěch atp.).

  Dále jsou vymezeny náležitosti správních aktů, které se tradičně prezentují coby skupiny znaků kompetenčních, procedurálních, formálních a obsahových.

  Opomenuta není ani problematika vlastností správních aktů (platnost, právní moc, účinnost...) a výklad je zakončen - do jisté míry samostatným - tématem možných vad správních aktů, jejich právních důsledků a případně způsobů nápravy.

  OBSAH

  6 videí (z toho jedno - vstupní výklad o správních činnostech - je společné pro témata č. 12-17)

  DÉLKA

  123 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů