Správní právo online je zcela apolitické. Ale proti tomu, co v současnosti dělá ruský prezident, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina!

23: Přestupkové řízení

 • /
 • E-shop
 • /
 • 23: Přestupkové řízení

(právní úprava, subjekty, průběh řízení)

od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz se věnuje základnímu vymezení procesních aspektů přestupkového práva, konkrétně pak zejména přestupkovému řízení (řízení o přestupcích).

  Vymezuje podstatu jeho právní úpravy sestávající zejména z III. části zákona o přestupcích a II. a III. části správního řádu, na jejímž základě zdůrazňuje klíčové procesní odchylky panující v přestupkovém řízení ve srovnání s obecnou úpravou správního řádu.

  Představuje jednotlivé subjekty řízení, kde se zabývá věcnou, funkční a místní příslušností správního orgánu rozhodujícího o přestupcích na jedné straně a možnými účastníky řízení (obviněným, poškozeným a osobou, jíž byla zabrána věc) na straně druhé. Neopomíjí přitom ani specifické postavení osoby přímo postižené přestupkem.

  Na pozadí obecných informací o správním řízení pak popisuje jednotlivé (možné) fáze řízení o přestupcích - úkony před zahájením řízení, prvoinstanční řízení a řízení o opravných či dozorčích prostředcích. Akcent je kladen na novinky, které se objevily v přestupkovém právu po roce 2016, typicky na nové důkazní prostředky (výslech obviněného), zajišťovací nástroje (záruka za splnění povinnosti a zákaz zrušení, zániku a přeměny právnické osoby) či například odchylky od správního řádu v pravidlech vedení odvolacího řízení.

  OBSAH

  6 videí

  DÉLKA

  72 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů