Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

21: Správní trestání – úvod

(pojem, zásady, správní delikt)

Vyberte variantu:
290 Kč
21: Správní trestání – úvod 1 MĚSÍC
349 Kč
21: Správní trestání – úvod 6 MĚSÍCŮ
490 Kč
21: Správní trestání – úvod 24 MĚSÍCŮ
od 290 Kč
21: Správní trestání – úvod
od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz představuje úvodní výklad k materii správního trestání.

  Vychází z pojmového vymezení správního trestání a jeho společných a odlišných znaků s trestáním soudním (zvláštní pozornost je věnována zejména některým základním zásadám trestání), a následně se věnuje především pojmovému vymezení správního deliktu.

  Vysvětluje koncepci tzv. materiálně-formálního pojetí správního deliktu a objasňuje jednotlivé skupiny znaků, z nichž se správní delikt skládá. Nastiňuje roli a funkce tzv. materiální stránky, resp. materiálního korektivu správního deliktu, tj. škodlivosti pachatelova jednání pro společnost. Podrobně se zabývá formální stránkou deliktu, z níž klade důraz především na znaky tvořící jeho skutkovou podstatu (objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka). Neopomíjí přitom vedle obligatorních náležitostí těchto skupin znaků zmínit ani případné náležitosti fakultativní.

  Společně se znaky protiprávnosti a trestnosti deliktu (které jsou zmíněny i v souvislosti s okolnostmi, jež je vylučují) je pak materiálně-formální pojetí deliktu provázáno s jeho teoretickým pojmovým vymezením.

  OBSAH

  8 videí

  DÉLKA

  87 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Podobné zboží

-20%
-50%