Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

22: Přestupek

(typologie správních deliktů, charakteristika přestupku)

Vyberte variantu:
290 Kč
22: Přestupek 1 MĚSÍC
349 Kč
22: Přestupek 6 MĚSÍCŮ
490 Kč
22: Přestupek 24 MĚSÍCŮ
od 290 Kč
22: Přestupek
od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz je zaměřen na představení a vymezení přestupku jako jednoho z nejvýraznějších typů správních deliktů.

  V úvodu je vymezena typologie správních deliktů a to i se zaměřením na změny, které v této oblasti nastaly k 1. 7. 2017, z níž vyplývá nejen rozdíl mezi pojmy správní delikt a přestupek, ale i mezi přestupkem a ostatními správními delikty.

  Následný výklad je již věnován obecnému hmotněprávnímu vymezení přestupku. Představena je jeho obecná právní úprava, včetně základního vysvětlení podstaty a cílů její rekodifikace z let 2016 a 2017. Následuje charakteristika pojmového vymezení přestupku (se zdůrazněním některých jejích problematických aspektů), možné odpovědné osoby - pachatele přestupku (včetně akcentu na rozdíly v povaze odpovědnosti fyzické a právnické osoby), opomenuty nejsou ani okolnosti vylučující protiprávnost a okolnosti vylučující trestnost přestupku (okolnosti zániku odpovědnosti za přestupek) a v závěru obecného vymezení hmotněprávních aspektů přestupkového práva jsou představeny i správní tresty a ochranná opatření ve světle nového přestupkového zákona.

  OBSAH

  5 videí (z toho jedno - výklad o typologii správních deliktů – je společné s tématem č. 24)

  DÉLKA

  70 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Podobné zboží

-20%
-50%