Správní právo online je zcela apolitické. Ale proti tomu, co v současnosti dělá ruský prezident, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina!

24: Jiné správní delikty

 • /
 • E-shop
 • /
 • 24: Jiné správní delikty

(správní disciplinární delikty, správní pořádkové delikty)

od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz se zabývá problematikou správních deliktů odlišných od přestupků (tj. jiných pojmenovaných deliktů), tj. správními disciplinárními delikty a tzv. správními pořádkovými delikty.

  Vychází z typologie správních deliktů a zdůrazňuje jejich společné a odlišné znaky, následně se pak věnuje jednotlivým typům deliktů podrobněji.

  Správní disciplinární delikty jsou pojmově vymezeny a charakterizovány z hlediska svých hmotněprávních základů, zvláštní pozornost je pak věnována i procesním aspektům řízení o těchto deliktech.

  V případě tzv. správních pořádkových deliktů kurz nejen představuje jejich pojmové vymezení a charakteristiku, ale nabízí i některé z doktrinálních pohledů na jejich možnou typologii a klasifikaci (včetně samotné otázky jejich zařazení mezi delikty).

  OBSAH

  4 videa (z toho jedno - výklad o typologii správních deliktů – je společné s tématem č. 22)

  DÉLKA

  71 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů