Správní právo online je zcela apolitické. Ale proti tomu, co v současnosti dělá ruský prezident, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina!

36: Veřejnoprávní omezení vlastnického práva

 • /
 • E-shop
 • /
 • 36: Veřejnoprávní omezení vlastnického práva

(veřejné užívání, vyvlastnění a další (územní...) omezení vlastnického práva)

od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz se zabývá specifickými projevy veřejné správy (resp. veřejné moci) zasahujícími do bytostně soukromého práva jednotlivce, jímž je právo vlastnické. Věnuje se veřejnoprávním omezením (regulací) vlastnického práva ve veřejném zájmu.

  Po úvodním vymezení právní podstaty těchto nástrojů a podmínek (předpokladů) jejich uplatnění se výklad zaměří na dva nejpodstatnější instituty obecné části správního práva tohoto typu a to na veřejné užívání a vyvlastňování. V obou případech jsou tyto nástroje pojmově vymezeny (teoreticky i z hlediska pozitivního práva), jsou rozebrány hmotněprávní premisy jejich uplatnění a - zejména v případě vyvlastnění - je představen i proces vedoucí k jejich aplikaci.

  Kurz je zakončen stručným vymezením i některých dalších veřejnosprávních prostředků regulace vlastnického práva, jako jsou různá územní omezení (vyplývající zejména z územního plánování, ale také územní opatření, ochranná pásma či území atp.) a některé další veřejnoprávní omezení zasahující do vlastnického práva adresátů veřejné moci.

  OBSAH

  9 videí

  DÉLKA

  98 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů