Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

37: Odpovědnost za škodu ve veřejné správě

(odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem, zvláštní úpravy)

Vyberte variantu:
290 Kč
37: Odpovědnost za škodu ve veřejné správě 1 MĚSÍC
349 Kč
37: Odpovědnost za škodu ve veřejné správě 6 MĚSÍCŮ
490 Kč
37: Odpovědnost za škodu ve veřejné správě 24 MĚSÍCŮ
od 290 Kč
37: Odpovědnost za škodu ve veřejné správě
od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz je věnován problematice zvláštností existujících ve sféře uplatňování odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem veřejné moci (zejména v rámci veřejné správy). Jde o téma pohybující se na hranici mezi právem veřejným (správním) a soukromým (občanským), které zdůrazňuje a vysvětluje odchylky, které do specifického odpovědnostního vztahu veřejné správy za škodu přináší její veřejnoprávní povaha.

  Největší pozornost je věnována úpravě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Rozebrána je otázka subjektů odpovědných podle tohoto zákona, povaha této odpovědnosti i postup při uplatnění odpovědnosti za škodu vůči státu či územním samosprávným celkům. Opomenuta není ani materie odpovědnosti za nemateriální újmu (přiměřené zadostiučinění) či odpovědnosti regresní.

  V závěru výkladu jsou stručně zmíněny i některé zvláštní úpravy odpovědnosti některých součástí veřejné správy za škodu jimi způsobenou.

  OBSAH

  6 videí

  DÉLKA

  77 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Podobné zboží

-50%