Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

08: Typologie obcí

(základní dělení, členění dle přenesené působnosti)

Vyberte variantu:
290 Kč
08: Typologie obcí 1 MĚSÍC
349 Kč
08: Typologie obcí 6 MĚSÍCŮ
490 Kč
08: Typologie obcí 24 MĚSÍCŮ
od 290 Kč
08: Typologie obcí
od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz se zaměřuje na typologii obcí, tj. na možná kritéria, podle nichž lze samosprávné obce členit a jejich možné typy, které lze na základě těchto kritérií vymezit a nalézt.

  Primárně zmiňuje základní členění obcí uvedené v úvodu zákona o obcích a vycházející zejména z historických kořenů naší komunální správy, které rozlišuje obce na obce neměstského typu ("vesnice"), městyse, města a statutární města. Výklad se zaměřuje nejen na vymezení těchto pojmů, ale také na proces případné změny takovéhoto postavení obce ("povýšení" vesnice na město atp.).

  Následně jsou představeny i další možnosti členění základních územních samosprávných celků a to například podle rozsahu jejich přenesené působnosti. Rozlišeny jsou tedy obce základního typu, obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností, opomenuty však nezůstávají ani obecní úřady vykonávající působnost stavebních či matričních úřadů jako zvláštních kategorií obcí vykonávajících specifickou státní správu.

  V neposlední řadě jsou zmíněny i rozdíly - a tedy možné "typy obcí" - podle jejich vnitřní organizační struktury. Popsány tak jsou rozdíly mezi obcemi se zřízenou (či naopak nezřízenou) radou obce, obecní policií či tzv. zvláštními orgány obcí (zřizované starostou, případně radou obce).

  OBSAH

  7 videí

  DÉLKA

  91 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Podobné zboží

-20%
-50%