Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

07: Územní samospráva v ČR

(pojem, právní postavení, prvky)

Vyberte variantu:
290 Kč
07: Územní samospráva v ČR 1 MĚSÍC
349 Kč
07: Územní samospráva v ČR 6 MĚSÍCŮ
490 Kč
07: Územní samospráva v ČR 24 MĚSÍCŮ
od 290 Kč
07: Územní samospráva v ČR
od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz představuje úvodní výklad problematiky územní samosprávy.

  Územní samospráva je pojmově vymezena na základě vymezení veřejné samosprávy, přičemž jsou zdůrazněna některá specifika typická pro územní samosprávu.

  Následný výklad je pak již zaměřen na vstupní otázky (především) obecní samosprávy. Představen je pojem obce a to nejen ve světle zákonného, ale také ústavního vymezení, stejně jako jsou zdůrazněny klíčové - konstitutivní - prvky, z nichž se obec skládá.

  Kurz z řady možných prvků, o nichž se v teorii diskutuje, zaměřil svou pozornost na tři nejdůležitější a to prvek personální, teritoriální a výkonný. V jejich rámci pak pojednává o problematice občanů obce i o řadě obecních "neobčanů", kteří k ní však mají specifická postavení (například někteří cizinci mající na území obce trvalý pobyt, vlastníci nemovitých věcí v obci, čestní občané), rozebírá nejen území obce samotné, ale také možnosti jeho změn (sloučení obcí, připojení jedné obce k druhé, oddělení části obce) včetně těch, které jsou v našem právu novinkou (rozhodování Ministerstva vnitra o úpravě hranic obcí) a v rámci výkladu o právu na samosprávu vychází z vymezení právní subjektivity (osobnosti) obcí a jejich možností vstupovat do právních vztahů, hospodařit s vlastním majetkem atp.

  OBSAH

  6 videí (z toho jedno – vstupní výklad o veřejné samosprávě – je společné s tématem č. 11)

  DÉLKA

  94 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů