Správní právo online je zcela apolitické, ale proti tomu, co aktuálně dělá Rusko, je třeba se jasně vymezit. Ať žije svobodná Ukrajina! #DarekProPutina

10: Orgány obcí

(pojem, působnost, vztahy mezi nimi)

Vyberte variantu:
290 Kč
10: Orgány obcí 1 MĚSÍC
349 Kč
10: Orgány obcí 6 MĚSÍCŮ
490 Kč
10: Orgány obcí 24 MĚSÍCŮ
od 290 Kč
10: Orgány obcí
od 290 Kč
 • Videa modulu VÝUKA

  • umožňují podrobné seznámení se všemi klíčovými tématy obecné části správního práva
  • hloubkou výkladu odpovídají (s výhradou případných specifických požadavků dané školy) rozsahu nutnému ke splnění studijních povinností z oboru správního práva
  • v případě varianty KOMPLET představují úplnou „videoučebnici“ správního práva
  • v případě varianty KOMPLET mohou nahradit (přinejmenším z podstatné části) přednášky z oboru správního práva
  • z podstaty audiovizuálního produktu NEOBSAHUJÍ vždy důsledně přesné odkazy na pozitivněprávní úpravu či judikaturu

  Ukázka:

  Stručný popis:

  Kurz představuje tematické završení výkladu o obecní samosprávě a je věnován vnitřnímu organizačnímu uspořádání obcí, resp. jejich orgánům.

  V úvodu zmiňuje problémy s teoretickým pojmovým vymezením termínu "orgán obce", stejně jako neopomíjí nejednotný přístup k obecním orgánům ze strany ústavního vymezení v VII. hlavě Ústavy ČR a v úvodních ustanoveních zákona o obcích. Tento rozpor je nahlížen i optikou historických modelů struktury obecních orgánů, které naznačují možný výklad umožňující překlenout výše zmíněný rozpor.

  Další výklad je pak detailněji věnován jednotlivým orgánům - zastupitelstvu, radě, starostovi, obecnímu úřadu, zvláštním orgánům obce a obecní policii. Nastíněna je vždy povaha a funkce daného orgánu, jeho právní úprava (včetně obecného vymezení působnosti) i vztahy k jiným orgánům (volba, jmenování, odpovědnost atp.). V neposlední řadě nejsou opomenuty ani tzv. "orgány orgánů", tj. výbory zastupitelstva a komise rady obce a jejich základní charakteristika.

  OBSAH

  7 videí

  DÉLKA

  90 minut

  LICENCE NA

  1, 6 nebo 24 měsíců
  Přes 9 hodin videí a 30 stran e-booků.
  Vyzkoušet ZDARMA

  Máte k produktu nějaký dotaz? Neváhejte se nás zeptat!

  Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Podobné zboží